مزايا و معايب پلاستيك ها:

مزايا و معايب پلاستيك ها:

3-انها در برابر تعداد زيادي از كالاهاي بسته بندي كه خاصيت اسيدي يا قليايي دارند،مقاوم اند.

4-پلاستيك ها به انرژي كمتري در توليد و شكل دهي نسبت به قوطي فلزي و بطري شيشه اي دارند.

5-با اضافه كردن افزودنها يي مي توان خصوصيات پلاستيك ها را بهبود بخشيد.

معايب:

معايب پلاستيك ها اين است كه مي توان انهارا به عنوان ماده كمك كننده در كارخانه ها ،به انواع مختلف استفاده نمود.هنگامي كه اين پلاستيك ها در شرايط معيني با مواد غذايي تماس مي گيرند،به مواد غذايي انتقال مي يابند.

پلاستيك ها از نفت خام ،گاز. قسمتي نيز از زغال سنگ تهيه مي كنند.ساختمان اصلي انها منومرها هستند.